Adeziune

Calitatea de membru asociat al Asociației Avocaților Penaliști din România se dobândește prin decizia Consiliului Director. Cei interesați să se asocieze depun o cerere scrisă la Consiliului Director, la care anexează cartea de identitate, legitimația de avocat, dovada experienței în domeniul dreptului penal și dovada plății cotizației anuale. Dovada experienței profesionale în domeniul dreptului penal se poate face prin: acte de studii – diplomă de masterat, diplomă de doctorat; publicații – tratate, cursuri, monografii, articole; certificate de participare la conferințe, seminarii, cursuri; declarație scrisă pe proprie răspundere; alte înscrisuri relevante. Cererea de adeziune și actele anexate se comunică la adresa de e-mail office@aavpr.ro, în mod direct sau prin intermediul modulului implementat pe site.

Calitatea de membru de onoare al Asociației Avocaților Penaliști din România se dobândește prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, la propunerea Consiliului Director. Persoana vizată este informată, în prealabil, despre intenția de a fi propusă ca membru de onoare a Asociației și i se solicită acordul scris. Membrii de onoare nu au drept de vot în Adunarea Generală a Asociaților și nu sunt obligați la plata cotizației.

Calitatea de membru asociat al Asociației Avocaților Penaliști din România se dobândește prin decizia Consiliului Director. Cei interesați să se asocieze depun o cerere scrisă la Consiliului Director, la care anexează cartea de identitate, legitimația de avocat, dovada experienței în domeniul dreptului penal și dovada plății cotizației anuale. Dovada experienței profesionale în domeniul dreptului penal se poate face prin: acte de studii – diplomă de masterat, diplomă de doctorat; publicații – tratate, cursuri, monografii, articole; certificate de participare la conferințe, seminarii, cursuri; declarație scrisă pe proprie răspundere; alte înscrisuri relevante. Cererea de adeziune și actele anexate se comunică la adresa de e-mail office@aavpr.ro, în mod direct sau prin intermediul modulului implementat pe site.

Calitatea de membru de onoare al Asociației Avocaților Penaliști din România se dobândește prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, la propunerea Consiliului Director. Persoana vizată este informată, în prealabil, despre intenția de a fi propusă ca membru de onoare a Asociației și i se solicită acordul scris. Membrii de onoare nu au drept de vot în Adunarea Generală a Asociaților și nu sunt obligați la plata cotizației.