Adeziune

Calitatea de membru asociat al Asociației Avocaților Penaliști din România se dobândește prin decizia Consiliului Director. Cei interesați să se asocieze depun o cerere scrisă la Consiliului Director (adeziune), împreună cu dovada experienței în domeniul dreptului penal și dovada plății cotizației anuale. Dovada experienței profesionale în domeniul dreptului penal se poate face prin: acte de studii – diplomă de masterat, diplomă de doctorat; publicații – tratate, cursuri, monografii, articole; certificate de participare la conferințe, seminarii, cursuri; declarație scrisă pe proprie răspundere; alte înscrisuri relevante.    

Calitatea de membru de onoare al Asociației Avocaților Penaliști din România se dobândește prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, la propunerea Consiliului Director. Persoana vizată este informată, în prealabil, despre intenția de a fi propusă ca membru de onoare a Asociației și i se solicită acordul scris. Membrii de onoare nu au drept de vot în Adunarea Generală a Asociaților și nu sunt obligați la plata cotizației.

Adeziunea, dovada experienței în domeniul dreptului penal și dovada plății cotizației se comunică, pe cale electronică, la adresa de e-mail office@aavpr.ro.

Calitatea de membru asociat al Asociației Avocaților Penaliști din România se dobândește prin decizia Consiliului Director. Cei interesați să se asocieze depun o cerere scrisă la Consiliului Director (adeziune), împreună cu dovada experienței în domeniul dreptului penal și dovada plății cotizației anuale. Dovada experienței profesionale în domeniul dreptului penal se poate face prin: acte de studii – diplomă de masterat, diplomă de doctorat; publicații – tratate, cursuri, monografii, articole; certificate de participare la conferințe, seminarii, cursuri; declarație scrisă pe proprie răspundere; alte înscrisuri relevante.    

Calitatea de membru de onoare al Asociației Avocaților Penaliști din România se dobândește prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, la propunerea Consiliului Director. Persoana vizată este informată, în prealabil, despre intenția de a fi propusă ca membru de onoare a Asociației și i se solicită acordul scris. Membrii de onoare nu au drept de vot în Adunarea Generală a Asociaților și nu sunt obligați la plata cotizației.

Adeziunea, dovada experienței în domeniul dreptului penal și dovada plății cotizației se comunică, pe cale electronică, la adresa de e-mail office@aavpr.ro.