Despre noi

Uniți în principii și valori

Asociația Avocaților Penaliști din România a fost înființată prin încheierea din 29 septembrie 2021 a Judecătoriei Sectorului 1 București, fiind înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la poziția 1 / 4 ianuarie 2022. Membrii fondatori sunt: Av. dr. Bogdan Buneci – Președinte, Av. drd. Eduard Constantin – Vicepreședinte, Av. Viorica Biță – Secretar General, Av. drd. Vasile Băiculescu și Av. drd. Șandru Adrian.

Asociația Avocaților Penaliști din România promovează valori ca profesionalismul, onoarea, demnitatea, curajul, onestitatea, respectul și altruismul între confrați. Totodată, apără și încurajează respectarea principiilor fundamentale ale profesiei de avocat, ca legalitatea, libertatea, independența, autonomia și păstrarea secretului profesional.

01

LEGALITATE

02

INDEPENDENȚĂ

03

LIBERTATE

„În exercitarea profesiei avocatul este independent și se supune numai legii, statutului profesiei și codului deontologic.”

(Art. 2 alin. 1 din Legea nr. 51/1995)

Scop

Asociația Avocaților Penaliști din România are ca scop promovarea și apărarea drepturilor și intereselor profesionale ale membrilor săi, precum și perfecționarea profesională a acestora, cu respectarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Statutului profesiei și Codului deontologic al avocatului.

Obiective

Respectul față de avocat

Consolidarea prestigiului profesional al avocatului penalist și promovarea reverenței față de activitatea sa.

Colaborarea și pregătirea interprofesională

Promovarea unor relații de bună colaborare între membrii Asociației și ceilalți profesioniști ai dreptului, prin elaborarea și implementarea unor proiecte de pregătire profesională comună.

Perfecționarea profesională

Îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională a avocaților prin organizarea de conferințe, cursuri, seminarii, dezbateri și alte evenimente științifice, în domeniile dreptului penal și dreptului procesual penal.