Scop şi obiective

Scop

Asociația Avocaților Penaliști din România are ca scop promovarea și apărarea drepturilor și intereselor profesionale ale membrilor săi, precum și perfecționarea profesională a acestora, prin îndeplinirea următoarelor activități principale, în conformitate cu Ordonanța de Guvern nr. 26/2000, cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995, Statutului profesiei de avocat și Codului deontologic al avocatului:

– sesizarea organelor de conducere ale profesiei de avocat, organelor de disciplină ale magistraturii sau organelor judiciare, în cazul săvârșirii unor abuzuri asupra avocaților membri, în timpul sau în legătură cu exercitarea profesiei, având drept consecință încălcarea independenței și libertății avocatului;

– organizarea de congrese, conferințe, simpozioane, cursuri, seminarii, dezbateri, cu participare națională și internațională, în domeniile dreptului penal și dreptului procesual penal;

– redactarea și publicarea de studii, recenzii și informări, selectarea și publicarea de practică judiciară relevantă, în domeniul dreptului penal și dreptului procesual penal;

– editarea și publicarea de broșuri, cataloage și alte materiale cu caracter informativ privind activitatea Asociației;

– încheierea de acorduri și parteneriate cu instituții sau alte organizații, în special din domeniul juridic și al administrației publice, dar și din alte domenii de activitate, având ca obiect activități permise de scopul Asociației;

– elaborarea de proiecte în cadrul unor programe naționale și internaționale de finanțare, individual sau în consorțiu cu instituții sau alte organizații, având ca obiect aspecte ale legiferării sau aplicării legislației în materie penală sau procesual penală;

– elaborarea de propuneri privind îmbunătățirea legislației penale și procesual penale sau, în legătură cu acestea,  a legislației privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, spre a fi înaintate organelor de conducere a profesiei de avocat;

– organizarea de vizite la muzee și participări colective la spectacole de film, teatru, operă și operetă, relevante pentru realizarea scopului Asociației;

– organizarea de excursii tematice și participări colective la conferințe, seminarii și alte evenimente profesionale, în țară și în străinătate, având ca obiect legislația penală și procesual penală.

„Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale se constituie și își desfășoară activitatea potrivit statutelor lor, în condițiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor săi.”

(art. 9 din Constituția României)

Obiective

Asociația Avocaților Penaliști din România are în vedere următoarele obiective:

– consolidarea prestigiului profesional al avocatului penalist și promovarea reverenței față de activitatea sa, în relația cu organele judiciare, cu autoritățile și instituțiile administrației publice locale sau centrale, cu organizațiile guvernamentale și nonguvernamentale, cu autoritățile și instituțiile străine, cu organismele și instituțiile internaționale, cu reprezentanții societății civile, dar și în relația cu clienții;

– promovarea și sprijinirea activității organelor de conducere ale profesiei de avocat, activitatea Asociației având un rol complementar;

– promovarea unor relații de bună colaborare între membrii săi și ceilalți profesioniști ai dreptului, prin elaborarea și implementarea unor proiecte de pregătire profesională comună;

– promovarea profesiei de avocat în rândul studenților și absolvenților facultăților de drept;

– îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională a avocaților prin organizarea de conferințe, cursuri, seminarii, dezbateri și alte evenimente științifice, în domeniile dreptului penal și dreptului procesual penal, cu participarea unor formatori specializați din țară și străinătate;

– informarea avocaților cu privire la tendințele și modificările legislației penale și procesual penale, la nivel național și european, pe suport fizic sau virtual, pe site-ul de prezentare al Asociației;

– informarea avocaților cu privire la activitatea Asociației, pe suport fizic sau virtual, pe site-ul de prezentare al Asociației;

– contribuirea la perfecționarea legislației, prin propuneri înaintate organelor de conducere a profesiei de avocat cu privire la organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu precădere în chestiuni privind specializarea profesională, dar și în chestiuni privind drepturile și îndatoririle avocatului, în procesul penal;

– atragerea de resurse financiare din fonduri publice, naționale sau internaționale, pentru îndeplinirea scopului Asociației, prin accesarea unor programe de finanțare specifice, individual sau în consorțiu cu instituții sau alte organizații;

– promovarea și dezvoltarea relațiilor dintre membrii săi cu instituții sau alte organizații, în special, din domeniul juridic și al administrației publice, dar și din alte domenii de activitate, prin parteneriate științifice și financiare;

– promovarea unor relații colegiale între membrii săi, prin organizarea de activități științifice și cultural-recreative comune.