Cum a luat ființă Asociația Avocaților Penaliști din România

Înainte de a vă prezenta cum a luat ființă Asociația Avocaților Penaliști din România, trebuie să arăt premisele personale ale acestui deziderat, ce țin în mare parte de evoluția mea educațională și profesională. În anul 2008, am absolvit ca vice-șef de promoție Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius” din Constanța, specializarea Drept, apoi am urmat Masteratul de Științe Penale la aceeași facultate, fiind pasionat de știința dreptului penal. În anul 2010 am fost primit în profesia de avocat, ca avocat stagiar, iar în anul 2012 am obținut titlul de avocat definitiv. Încă din perioada stagiaturii am acordat consultanță și am pledat în cauze penale, având experiență practică în domeniul criminalității organizate și infracțiunilor asociate. Pe lângă profesia de avocat, am fost atras și de cercetarea științifică, publicând mai multe cărți și articole în domeniul dreptului penal. Din anul 2022 sunt doctorand în drept penal și cadru didactic universitar.

Totul a început după un studiu aprofundat al problemei specializării în profesia de avocat, ocazie cu care am constatat existența unor asociații profesionale dedicate avocaților penaliști în majoritatea statelor europene și nu numai. Aceste asociații reunesc avocați penaliști de înaltă ținută morală, cu o pregătire academică deosebită, și care sunt pasionați de dreptul penal și de științele penale, în general. Sub egida unor astfel de asociații se organizează numeroase evenimente științifice având ca scop perfecționarea profesională și găsirea unor răspunsuri la probleme juridice de actualitate, la care se adaugă și unele demersuri pentru apărarea avocaților penaliști împotriva conduitelor abuzive ale organelor statului.

România este printre puținele state care prezintă rezerve în privința specializării avocaților, deși tradițional există o diferențiere între „avocați civiliști” și „avocați penaliști”, cel puțin la nivelul justițiabililor. Este drept că au existat încercări de reglementare a specializării avocatului și în țara noastră, însă s-au lovit de opoziția unor confrați, iar specializările se refereau la ramuri de drept secundare, lipsite de interes pentru cei mai mulți dintre avocați.

Totuși, ținând cont de tradiția „avocaților penaliști” în România și de realitatea obiectivă că o mare parte dintre colegii avocați lucrează exclusiv în proceduri penale, chiar din perioada stagiaturii, fie ca avocați din oficiu, fie ca avocați aleși, în anul 2020 am luat decizia să schimb mentalități și să încurajez acțiuni concrete în direcția specializării avocatului, și implicit în direcția recunoașterii oficiale a avocatului penalist. Astfel, ca prim pas, i-am propus bunului meu prieten și coleg, Bogdan Buneci, avocat penalist, doctor în drept și profesor de procedură penală, să punem bazele unei comunități profesionale pentru avocații pasionați sau care și-au dedicat cariera dreptului penal și procedurii penale, creând și cadrul necesar pentru apărarea avocaților penaliști ce se confruntă cu presiuni și abuzuri din partea organelor judiciare și autorităților statului, dar și pentru perfecționarea lor profesională, prin organizarea de dezbateri, cursuri, seminarii, conferințe, simpozioane, congrese, cu participarea unor formatori și profesori recunoscuți în mediul academic, național și internațional, și în strânsă colaborare cu organele de conducere ale profesiei de avocat și cu institutul pentru pregătirea avocaților. Inițial, ne-am gândit să denumim această comunitate ca „Asociația Tinerilor Avocați Penaliști”, apoi când am constatat că nu mai suntem așa tineri, după aproape 15 ani de vechime profesională, ne-am orientat către denumirea de „Asociația Avocaților Penaliști”, iar în final am decis să fie denumită „Asociația Avocaților Penaliști din România”, din dorința de a crea o asociație emblematică, de tradiție, cu rezonanță națională și internațională, care să promoveze și să apere interesele și drepturile tuturor avocaților penaliști din țară și totodată să dezvolte relații trainice și fructoase cu avocați penaliști din străinătate.

În proiectul nostru am invitat și alți trei colegi, domnii avocați Vasile Băiculescu și Adrian Șandru, doctoranzi în domeniul dreptului penal, cu experiență practică în această materie, și doamna avocat Viorica Biță, un profesionist de valoare, cu vastă experiență în procedurile judiciare penale. Toți cei trei colegi au acceptat invitația cu bucurie și au achiesat la principiile și idealurile noastre, în realizarea unui scop comun, înființarea Asociației Avocaților Penaliști din România.

Începutul demersurilor pentru înființarea Asociației a fost greoi, cu sincope, cu piedici, dar prin profesionalism, ambiție, perseverență și unitate am reușit să ne realizăm visul, să obținem acordul și recunoașterea Guvernului României pentru denumirea „Asociația Avocaților Penaliști din România”, și ulterior personalitatea juridică a Asociației, care echivalează cu înființarea ei oficială, fiind pronunțată în acest sens încheierea din 27 septembrie 2021 de către Judecătoria Sectorului 1 București.

De acum ne putem mândri și noi că, în sfârșit, în România, există o asociație profesională dedicată avocaților penaliști, așa cum se mândresc și alte state europene, care va promova și va apăra drepturile și interesele membrilor săi, va contribui la perfecționarea lor profesională și va deschide calea către specializarea avocaților români, după model european.