Valorile și principiile Asociației Avocaților Penaliști din România

Asociația Avocaților Penaliști din România a fost înființată la data de 27 septembrie 2021, prin hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 București, fiind înscrisă în Registrul Asociaților și Fundaților la poziția 1 / 4 ianuarie 2022. Asociația are ca scop promovarea și apărarea drepturilor și intereselor profesionale ale membrilor săi, precum și perfecționarea profesională a acestora.

Asociația Avocaților Penaliști din România este guvernată de valori ca profesionalismul, onoarea, demnitatea, curajul, onestitatea, respectul și altruismul între confrați. Totodată, apără și încurajează respectarea principiilor fundamentale ale profesiei de avocat, ca legalitatea, libertatea, independența, autonomia și păstrarea secretului profesional.

Avocații membri trebuie să respecte și să apere valorile și principiile care guvernează Asociația Avocaților Penaliști din România și profesia de avocat, în ansamblul său. Avocații membri trebuie să respecte legea, statutul și codul deontologic al avocatului.

Asociația Avocaților Penaliști din România sesizează organelor competente orice încălcare a valorilor și principiilor profesiei de avocat, pe care și le asumă și le apără. Asociația sprijină eforturile organelor de conducere ale profesiei de avocat pentru promovarea și apărarea acestor valori și principii.